Bezplatná správa pohledávek

pro firmy a obce

jedinečný projekt bezplatné komplexní správy pohledávek firem a obcí,
kde náklady na vymáhání pohledávky nese zásadně dlužník, nikoli věřitel

ČÍM JE
JEDINEČNÁ?

je
bezplatná

je
komplexní

je
profesionální

je
efektivní

CO
ZAHRNUJE?

nastavení systému

prevenci a zajištění

audit dokumentace

komplexní vymáhání

KDO JI
REALIZUJE?

správce pohledávek

IT vývojáři a specialisté

advokátní kanceláře

exekutorské úřady

PŘÍNOS PRO
VĚŘITELE?

žádné zálohy ani platby

zpět 100 % pohledávky

náklady správy 0 Kč

daň. odpis a vratka

„Dlužník, který svůj dluh řádně
a včas neplní, je v prodlení”

§ 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pro zavření klikni zde

V éře rozvinuté demokracie, opřené o principy právního státu a volného trhu, je v naší společnosti kladen důraz na zodpovědnost jedinců, obchodních společností i obcí v otázce dodržování práva. Současně dochází k neustálým novelizacím či nahrazování současných zákonů a do společenské praxe vstoupil v roce 2014 také zcela nový Občanský zákoník.

Častou úpravou stávajících zákonů při jejich současně značném rozsahu se stává orientace nejen laika v tomto prostředí pro každého občana, společnost i obec stále složitější a nejištější.

Nehledě na to je aplikace zákonných norem směřujících k prosazení práv věřitelů, potažmo vymahatelnost práva jako takového, do značné míry limitována řadou závazných předpisů zaměřených jednostranně k ochraně práv dlužníků.

Fyzická osoba jako jednotlivec, ale i právnická osoba - společnost nebo obec nemohou bez odborné pomoci specialistů s vysokou právní a ekonomickou specializací, s jistotou se orientujících ve stále vyvíjejícím se právním prostředí naší společnosti, dostatečně účinně hájit a prosazovat svá práva garantovaná zákonem.

V současné době u nás přitom působí řada společností i právníků, kteří pomáhají dlužníkům využít všech zákonných prostředků, jak se splnění svých dobrovolně převzatých povinností, tj. zejména placení svých dluhů, vyhnout.

Na druhé straně ovšem existují i společnosti a týmy odborníků, které působí na straně věřitelů a zastupují je při prosazování jejich oprávněných nároků, které mají vůči svým dlužníkům, a tím napomáhají efektivitě práva prosazování myšlenky spravedlnosti ve smluvních i jiných právních vztazích.

Jsme na Vaší straně – jsme na straně věřitelů

Garant projektu


Advokátní kanceláře


Exekutorské úřady


Garant projektu

PONTO GROUP s.r.o.

Advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Gelbič

Exekutorské úřady

Mgr. Hynek Sekyrka

Aktuálně

<![CDATA[Finanční úřady mají novou zbraň: prokazování původu majetku]]>


<![CDATA[Nový návrh zavádí povinnost poplatníků daně z příjmů prokazovat původ jejich majetku.…

Čtěte více >25. 8. 2016

<![CDATA[Zadlužený zaměstnanec je pro firmu drahý špás, exekuce na plat jsou nákladné]]>


<![CDATA[Firmy částečně nesou náklady na exekuce svých zaměstnanců. Náklady se pro zaměstnavatele…

Čtěte více >25. 8. 2016

<![CDATA[Obžalovaného i poškozeného může v&amp;nbsp;určitých případech zastupovat stejný advokát]]>


<![CDATA[Ústavní soud ve svém aktuálním nálezu dospěl k&amp;nbsp;názoru, že rozpor zájmů obviněného…

Čtěte více >25. 8. 2016
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

<![CDATA[Celní správa s pravomocemi policistů: Celníci mají daňové trestné činy vyšetřovat samostatně]]>


<![CDATA[Ministerstvo financí navrhuje rozšíření pravomocí a kompetencí pro Celní správu. Celníci…

Čtěte více >24. 8. 2016

<![CDATA[Pomoc Čechům v&amp;nbsp;zahraničí i fungování MZV a konzulátů upraví zcela nový zákon]]>


<![CDATA[Do meziresortního připomínkového řízení zamířil návrh zákona o zahraniční službě…

Čtěte více >24. 8. 2016

<![CDATA[Doplatí zaměstnavatel na to, že falešná zubařka padělala diplom?]]>


<![CDATA[Zdravotní pojišťovna chce po zdravotnickém zařízení zpět peníze proplacené za výkony…

Čtěte více >23. 8. 2016
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

K výzvě k prokázání totožnosti v mezinárodním vlaku


Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým byl označen jako nezákonný…

Čtěte více >04. 03. 2016

Pokuta za tzv. kartel pekáren byla uložena i na základě procesně nepoužitelných důkazů


I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl stěžovatelkám DELTA PEKÁRNY…

Čtěte více >04. 03. 2016

K porušení práva na soudní ochranu v přípravném řízení


IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Musil) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele…

Čtěte více >04. 03. 2016
Zdroj: www.elaw.cz/zpravy

KONTAKTY

+420 777 768 529

info@PortalPohledavek.cz

NAPIŠTE NÁM

* povinné položky

© 2016 Portál pohledávek