. Portál pohledávek

Bezplatná správa pohledávek

pro firmy a obce

jedinečný projekt bezplatné komplexní správy pohledávek firem a obcí,
kde náklady na vymáhání pohledávky nese zásadně dlužník, nikoli věřitel

ČÍM JE
JEDINEČNÁ?

je
bezplatná

je
komplexní

je
profesionální

je
efektivní

CO
ZAHRNUJE?

nastavení systému

prevenci a zajištění

audit dokumentace

komplexní vymáhání

KDO JI
REALIZUJE?

správce pohledávek

IT vývojáři a specialisté

advokátní kanceláře

exekutorské úřady

PŘÍNOS PRO
VĚŘITELE?

žádné zálohy ani platby

zpět 100 % pohledávky

náklady správy 0 Kč

daň. odpis a vratka

„Dlužník, který svůj dluh řádně
a včas neplní, je v prodlení”

§ 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pro zavření klikni zde

V éře rozvinuté demokracie, opřené o principy právního státu a volného trhu, je v naší společnosti kladen důraz na zodpovědnost jedinců, obchodních společností i obcí v otázce dodržování práva. Současně dochází k neustálým novelizacím či nahrazování současných zákonů a do společenské praxe vstoupil v roce 2014 také zcela nový Občanský zákoník.

Častou úpravou stávajících zákonů při jejich současně značném rozsahu se stává orientace nejen laika v tomto prostředí pro každého občana, společnost i obec stále složitější a nejištější.

Nehledě na to je aplikace zákonných norem směřujících k prosazení práv věřitelů, potažmo vymahatelnost práva jako takového, do značné míry limitována řadou závazných předpisů zaměřených jednostranně k ochraně práv dlužníků.

Fyzická osoba jako jednotlivec, ale i právnická osoba - společnost nebo obec nemohou bez odborné pomoci specialistů s vysokou právní a ekonomickou specializací, s jistotou se orientujících ve stále vyvíjejícím se právním prostředí naší společnosti, dostatečně účinně hájit a prosazovat svá práva garantovaná zákonem.

V současné době u nás přitom působí řada společností i právníků, kteří pomáhají dlužníkům využít všech zákonných prostředků, jak se splnění svých dobrovolně převzatých povinností, tj. zejména placení svých dluhů, vyhnout.

Na druhé straně ovšem existují i společnosti a týmy odborníků, které působí na straně věřitelů a zastupují je při prosazování jejich oprávněných nároků, které mají vůči svým dlužníkům, a tím napomáhají efektivitě práva prosazování myšlenky spravedlnosti ve smluvních i jiných právních vztazích.

Jsme na Vaší straně – jsme na straně věřitelů

Garant projektu


Advokátní kanceláře


Exekutorské úřady


Garant projektu

PONTO GROUP s.r.o.

Advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Gelbič

Exekutorské úřady

Mgr. Hynek Sekyrka

Aktuálně

Česká spořitelna ukončuje spolupráci s Fincentrem a podává na něj žalobu


Česká spořitelna ukončuje spolupráci s Fincentrem a podává na něj žalobu

Čtěte více >24. 1. 2017

Od ledna se pro podnikatele zmírnila pravidla pro spotřebitelskou soutěž


Od ledna se pro podnikatele zmírnila pravidla pro spotřebitelskou soutěž

Čtěte více >24. 1. 2017

Za pět let se náklady na EET vyšplhají dle finanční správy na 2 miliardy korun


Za pět let se náklady na EET vyšplhají dle finanční správy na 2 miliardy korun

Čtěte více >23. 1. 2017
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Autorské poplatky nemůže OSA regulovat bez pravidel, lze je zvýšit o inflaci


Autorské poplatky nemůže OSA regulovat bez pravidel, lze je zvýšit o inflaci

Čtěte více >23. 1. 2017

Babišovo ministerstvo radí, jak blokovat weby kvůli hazardu. Lze to ale obejít


Babišovo ministerstvo radí, jak blokovat weby kvůli hazardu. Lze to ale obejít

Čtěte více >20. 1. 2017

Odsouzený Rittigův advokát může dál hájit, jiným komora pozastavuje činnost


Odsouzený Rittigův advokát může dál hájit, jiným komora pozastavuje činnost

Čtěte více >20. 1. 2017
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče


V srpnu 2013 bylo zahájeno trestní stíhání stěžovatele pro přečin těžkého ublížení na…

Čtěte více >14. 11. 2016

Podmínky zápisu absolventa zahraniční právnické fakulty do seznamu koncipientů
Čtěte více >07. 11. 2016

Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ


II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele…

Čtěte více >07. 11. 2016
Zdroj: www.elaw.cz/zpravy

KONTAKTY

+420 777 768 529

info@PortalPohledavek.cz

NAPIŠTE NÁM

* povinné položky

© 2016 Portál pohledávek