. Portál pohledávek

Bezplatná správa pohledávek

pro firmy a obce

jedinečný projekt bezplatné komplexní správy pohledávek firem a obcí,
kde náklady na vymáhání pohledávky nese zásadně dlužník, nikoli věřitel

ČÍM JE
JEDINEČNÁ?

je
bezplatná

je
komplexní

je
profesionální

je
efektivní

CO
ZAHRNUJE?

nastavení systému

prevenci a zajištění

audit dokumentace

komplexní vymáhání

KDO JI
REALIZUJE?

správce pohledávek

IT vývojáři a specialisté

advokátní kanceláře

exekutorské úřady

PŘÍNOS PRO
VĚŘITELE?

žádné zálohy ani platby

zpět 100 % pohledávky

náklady správy 0 Kč

daň. odpis a vratka

„Dlužník, který svůj dluh řádně
a včas neplní, je v prodlení”

§ 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pro zavření klikni zde

V éře rozvinuté demokracie, opřené o principy právního státu a volného trhu, je v naší společnosti kladen důraz na zodpovědnost jedinců, obchodních společností i obcí v otázce dodržování práva. Současně dochází k neustálým novelizacím či nahrazování současných zákonů a do společenské praxe vstoupil v roce 2014 také zcela nový Občanský zákoník.

Častou úpravou stávajících zákonů při jejich současně značném rozsahu se stává orientace nejen laika v tomto prostředí pro každého občana, společnost i obec stále složitější a nejištější.

Nehledě na to je aplikace zákonných norem směřujících k prosazení práv věřitelů, potažmo vymahatelnost práva jako takového, do značné míry limitována řadou závazných předpisů zaměřených jednostranně k ochraně práv dlužníků.

Fyzická osoba jako jednotlivec, ale i právnická osoba - společnost nebo obec nemohou bez odborné pomoci specialistů s vysokou právní a ekonomickou specializací, s jistotou se orientujících ve stále vyvíjejícím se právním prostředí naší společnosti, dostatečně účinně hájit a prosazovat svá práva garantovaná zákonem.

V současné době u nás přitom působí řada společností i právníků, kteří pomáhají dlužníkům využít všech zákonných prostředků, jak se splnění svých dobrovolně převzatých povinností, tj. zejména placení svých dluhů, vyhnout.

Na druhé straně ovšem existují i společnosti a týmy odborníků, které působí na straně věřitelů a zastupují je při prosazování jejich oprávněných nároků, které mají vůči svým dlužníkům, a tím napomáhají efektivitě práva prosazování myšlenky spravedlnosti ve smluvních i jiných právních vztazích.

Jsme na Vaší straně – jsme na straně věřitelů

Garant projektu


Advokátní kanceláře


Exekutorské úřady


Garant projektu

PONTO GROUP s.r.o.

Advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Gelbič

Exekutorské úřady

Mgr. Hynek Sekyrka

Aktuálně

Právnička, která tři roky trávila nadřízenou projímadlem, půjde do vězení.


Právnička, která tři roky trávila nadřízenou projímadlem, půjde do vězení.

Čtěte více >30. 5. 2017

Zrušení rozsudku nad Davidem Rathem je velmi zvláštní, říká Lenka Bradáčová.


Zrušení rozsudku nad Davidem Rathem je velmi zvláštní, říká Lenka Bradáčová.

Čtěte více >30. 5. 2017

Novela veterinárního zákona přinese pravidla pro chovatele psů i domácí zabíjačku


Novela veterinárního zákona přinese pravidla pro chovatele psů i domácí zabíjačku

Čtěte více >30. 5. 2017
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Boj proti hazardu: Stát zabavuje ve velkém nelegálně provozované herní automaty


Boj proti hazardu: Stát zabavuje ve velkém nelegálně provozované herní automaty

Čtěte více >29. 5. 2017

ČT dá divákům na výběr mezi českým dabingem a originálním zněním s titulky


ČT dá divákům na výběr mezi českým dabingem a originálním zněním s titulky

Čtěte více >29. 5. 2017

ÚS: Zákonodárce by měl zvážit, zdali zákon dostatečně chrání zájmy biologické otce


ÚS: Zákonodárce by měl zvážit, zdali zákon dostatečně chrání zájmy biologické otce

Čtěte více >26. 5. 2017
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče


V srpnu 2013 bylo zahájeno trestní stíhání stěžovatele pro přečin těžkého ublížení na…

Čtěte více >14. 11. 2016

Podmínky zápisu absolventa zahraniční právnické fakulty do seznamu koncipientů
Čtěte více >07. 11. 2016

Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a OSŘ


II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele…

Čtěte více >07. 11. 2016
Zdroj: www.elaw.cz/zpravy

KONTAKTY

+420 777 768 529

info@PortalPohledavek.cz

NAPIŠTE NÁM

* povinné položky

© 2016 Portál pohledávek