. Portál pohledávek

Bezplatná správa pohledávek

pro firmy a obce

jedinečný projekt bezplatné komplexní správy pohledávek firem a obcí,
kde náklady na vymáhání pohledávky nese zásadně dlužník, nikoli věřitel

ČÍM JE
JEDINEČNÁ?

je
bezplatná

je
komplexní

je
profesionální

je
efektivní

CO
ZAHRNUJE?

nastavení systému

prevenci a zajištění

audit dokumentace

komplexní vymáhání

KDO JI
REALIZUJE?

správce pohledávek

IT vývojáři a specialisté

advokátní kanceláře

exekutorské úřady

PŘÍNOS PRO
VĚŘITELE?

žádné zálohy ani platby

zpět 100 % pohledávky

náklady správy 0 Kč

daň. odpis a vratka

„Dlužník, který svůj dluh řádně
a včas neplní, je v prodlení”

§ 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pro zavření klikni zde

V éře rozvinuté demokracie, opřené o principy právního státu a volného trhu, je v naší společnosti kladen důraz na zodpovědnost jedinců, obchodních společností i obcí v otázce dodržování práva. Současně dochází k neustálým novelizacím či nahrazování současných zákonů a do společenské praxe vstoupil v roce 2014 také zcela nový Občanský zákoník.

Častou úpravou stávajících zákonů při jejich současně značném rozsahu se stává orientace nejen laika v tomto prostředí pro každého občana, společnost i obec stále složitější a nejištější.

Nehledě na to je aplikace zákonných norem směřujících k prosazení práv věřitelů, potažmo vymahatelnost práva jako takového, do značné míry limitována řadou závazných předpisů zaměřených jednostranně k ochraně práv dlužníků.

Fyzická osoba jako jednotlivec, ale i právnická osoba - společnost nebo obec nemohou bez odborné pomoci specialistů s vysokou právní a ekonomickou specializací, s jistotou se orientujících ve stále vyvíjejícím se právním prostředí naší společnosti, dostatečně účinně hájit a prosazovat svá práva garantovaná zákonem.

V současné době u nás přitom působí řada společností i právníků, kteří pomáhají dlužníkům využít všech zákonných prostředků, jak se splnění svých dobrovolně převzatých povinností, tj. zejména placení svých dluhů, vyhnout.

Na druhé straně ovšem existují i společnosti a týmy odborníků, které působí na straně věřitelů a zastupují je při prosazování jejich oprávněných nároků, které mají vůči svým dlužníkům, a tím napomáhají efektivitě práva prosazování myšlenky spravedlnosti ve smluvních i jiných právních vztazích.

Jsme na Vaší straně – jsme na straně věřitelů

Garant projektu


Advokátní kanceláře


Exekutorské úřady


Garant projektu

PONTO GROUP s.r.o.

Advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Gelbič

Exekutorské úřady

Mgr. Hynek Sekyrka

Aktuálně

Advokáti radí, jak na si poradit s efektivitou při regionální právní agendě


Advokáti radí, jak na si poradit s efektivitou při regionální právní agendě

Čtěte více >30. 9. 2016

Zkrácené úvazky firmy příliš nelákají. Vadí jim hlavně překážky v zákonech


Zkrácené úvazky firmy příliš nelákají. Vadí jim hlavně překážky v zákonech

Čtěte více >30. 9. 2016

Za změnu pravomocí správci Lítačky žaluje ministerstvo vnitra Prahu


Za změnu pravomocí správci Lítačky žaluje ministerstvo vnitra Prahu

Čtěte více >29. 9. 2016
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Třetí milost za více než tři roky, nyní ji Zeman udělil muži po mozkové příhodě


Třetí milost za více než tři roky, nyní ji Zeman udělil muži po mozkové příhodě

Čtěte více >29. 9. 2016

ÚS: Náklady exekuce nejsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení


ÚS: Náklady exekuce nejsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení

Čtěte více >27. 9. 2016

Čtyřleté děti bez očkování do školky nesmí, pětileté budou muset. Jsou prý odolnější


Čtyřleté děti bez očkování do školky nesmí, pětileté budou muset. Jsou prý odolnější

Čtěte více >27. 9. 2016
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Kdo odpovídá za „falešnou“ zubařku?


I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele…

Čtěte více >29. 08. 2016

Další případ neústavního užití rozsudku pro uznání


I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti…

Čtěte více >29. 08. 2016

K procesním právům poškozených při obnově řízení v neprospěch obviněného


III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) částečně vyhověl ústavní stížnosti…

Čtěte více >29. 08. 2016
Zdroj: www.elaw.cz/zpravy

KONTAKTY

+420 777 768 529

info@PortalPohledavek.cz

NAPIŠTE NÁM

* povinné položky

© 2016 Portál pohledávek