. Portál pohledávek

Bezplatná správa pohledávek

pro firmy a obce

jedinečný projekt bezplatné komplexní správy pohledávek firem a obcí,
kde náklady na vymáhání pohledávky nese zásadně dlužník, nikoli věřitel

ČÍM JE
JEDINEČNÁ?

je
bezplatná

je
komplexní

je
profesionální

je
efektivní

CO
ZAHRNUJE?

nastavení systému

prevenci a zajištění

audit dokumentace

komplexní vymáhání

KDO JI
REALIZUJE?

správce pohledávek

IT vývojáři a specialisté

advokátní kanceláře

exekutorské úřady

PŘÍNOS PRO
VĚŘITELE?

žádné zálohy ani platby

zpět 100 % pohledávky

náklady správy 0 Kč

daň. odpis a vratka

„Dlužník, který svůj dluh řádně
a včas neplní, je v prodlení”

§ 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pro zavření klikni zde

V éře rozvinuté demokracie, opřené o principy právního státu a volného trhu, je v naší společnosti kladen důraz na zodpovědnost jedinců, obchodních společností i obcí v otázce dodržování práva. Současně dochází k neustálým novelizacím či nahrazování současných zákonů a do společenské praxe vstoupil v roce 2014 také zcela nový Občanský zákoník.

Častou úpravou stávajících zákonů při jejich současně značném rozsahu se stává orientace nejen laika v tomto prostředí pro každého občana, společnost i obec stále složitější a nejištější.

Nehledě na to je aplikace zákonných norem směřujících k prosazení práv věřitelů, potažmo vymahatelnost práva jako takového, do značné míry limitována řadou závazných předpisů zaměřených jednostranně k ochraně práv dlužníků.

Fyzická osoba jako jednotlivec, ale i právnická osoba - společnost nebo obec nemohou bez odborné pomoci specialistů s vysokou právní a ekonomickou specializací, s jistotou se orientujících ve stále vyvíjejícím se právním prostředí naší společnosti, dostatečně účinně hájit a prosazovat svá práva garantovaná zákonem.

V současné době u nás přitom působí řada společností i právníků, kteří pomáhají dlužníkům využít všech zákonných prostředků, jak se splnění svých dobrovolně převzatých povinností, tj. zejména placení svých dluhů, vyhnout.

Na druhé straně ovšem existují i společnosti a týmy odborníků, které působí na straně věřitelů a zastupují je při prosazování jejich oprávněných nároků, které mají vůči svým dlužníkům, a tím napomáhají efektivitě práva prosazování myšlenky spravedlnosti ve smluvních i jiných právních vztazích.

Jsme na Vaší straně – jsme na straně věřitelů

Garant projektu


Advokátní kanceláře


Exekutorské úřady


Garant projektu

PONTO GROUP s.r.o.

Advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Gelbič

Exekutorské úřady

Mgr. Hynek Sekyrka

Aktuálně

Letní čas bude platit alespoň dalších 5 let, už ale přestal plnit svou funkci


Letní čas bude platit alespoň dalších 5 let, už ale přestal plnit svou funkci

Čtěte více >25. 10. 2016

Autorské poplatky v příštím roce vzrostou, pro menší podniky bude změna citelná


Autorské poplatky v příštím roce vzrostou, pro menší podniky bude změna citelná

Čtěte více >25. 10. 2016

Novela zákona o veřejném registru smluv naráží v připomínkovém řízení


Novela zákona o veřejném registru smluv naráží v připomínkovém řízení

Čtěte více >24. 10. 2016
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Zeman nejmenuje šéfa Vězeňské služby generálmajorem. Odporuje tak Pelikánovi


Zeman nejmenuje šéfa Vězeňské služby generálmajorem. Odporuje tak Pelikánovi

Čtěte více >23. 10. 2016

Nechci být králem exekucí, s dlužníky se dohodnu, říká nástupce obávaného Vrány


Nechci být králem exekucí, s dlužníky se dohodnu, říká nástupce obávaného Vrány

Čtěte více >23. 10. 2016

Vnitro spustí útvar proti dezinformacím. Zaměří se na lživé weby, propagandu


Vnitro spustí útvar proti dezinformacím. Zaměří se na lživé weby, propagandu

Čtěte více >21. 10. 2016
Zdroj: pravniradce.ihned.cz/

Nejvyšší soud zveřejnil rozsudek ve věci správného výpočtu RPSN


Nejvyšší soud na svých webových stránkách v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu…

Čtěte více >17. 10. 2016

Města mohou za určitých podmínek vydávat územní plány, které budou řešit otázky republikového významu


Zastupitelstvo města Znojmo schválilo dne 23. 6. 2014 opatření obecné povahy - Územní plán Znojmo.…

Čtěte více >17. 10. 2016

Povinnost soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka, proti kterému směřuje


Právní věta: Smyslem předběžného opatření (§ 74 a § 102 občanského soudního řádu) je…

Čtěte více >17. 10. 2016
Zdroj: www.elaw.cz/zpravy

KONTAKTY

+420 777 768 529

info@PortalPohledavek.cz

NAPIŠTE NÁM

* povinné položky

© 2016 Portál pohledávek